110.5°E 中星10号        
接收参数 频道名称 状态 加密方式 VPID APID 语言 频道商/地区 更新日期

3520 V 30000
fec:3/4
波束:C

中天亚洲 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 2031 2032 汉语 Skynindo

印尼
170519
东森幼幼 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 2051 2052 汉语 170519
中视 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 2061 2062 汉语 170519
华视 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 2071 2072 汉语 170519
民视 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 2081 2082 汉语 170519
三立台湾 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 2091 2092 汉语 170519
三立国际 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 2101 2102 汉语 170519
大爱一台 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 2111 2112 汉语 170519
浙江卫视 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 2121 2122 汉语 170519
湖南卫视 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 2131 2132 汉语 170519
华视新闻 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 2141 2142 汉语 170519
民视新闻 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 2151 2152 汉语 170519
东森亚洲 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 2171 2172 汉语 170519
东森新闻 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 2181 2182 汉语 170519
凤凰资讯 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 2191 2192 汉语 170519
凤凰中文 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 2201 2202 汉语 170519
CCTV-4 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 2211 2212 汉语 170519
Outdoor/Viceland 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 2221 2222 170519
Bloomberg TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 2241 2242 170519
天映电影 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 2251 2252 汉语 170519
Thrill 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 2261 2262 170519
Kix 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 2271 2272 170522
Skynindo Info(测试) 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 2011 2012 170522
龙华戏剧(测试) 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 2041 2042 汉语 170522
阿里郎(测试) 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 2231 2232 英语 170522
亚洲旅游 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 2021 2022 汉语 170519
环宇新闻 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 2161 2162 汉语 170519

3560 V 30000
fec:3/4
波束:C

AXN 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 3011 3012 Skynindo

印尼
170519
Animax 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 3021 3022 170519
Haari Drama 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 3031 3032 170519
Haari Variety 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 3041 3042 170519
Haari Movie 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 3051 3052 170519
Haari Kids 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 3061 3062 170519
Soports Illustrated 2 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 3071 3072 170519
探索频道 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 3081 3082 170519
动物星球 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 3091 3092 170519
TLC 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 3101 3102 170519
AFC 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 3111 3112 170519
Fashion One 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 3121 3122 170519
More TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 3131 3132 170519
Sunnah TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 3161 3162 170519
Ouran TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 3171 3172 170519
Al Jazeera 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 3181 3182 170519
TVRI 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 3191 3192 170519
Kompas TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 3201 3202 170519
TV One 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 3211 3212 170519
Metro TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 3221 3222 170519
SCTV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 3231 3232 170519
Indosiar 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 3241 3242 170519
Trans TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 3251 3252 170519
Trans 7 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 3261 3262 170519
ANTV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 3271 3272 170519
NET TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 3281 3282 170522
Insan TV(测试) 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 3141 3142 170522
Wesal TV(测试) 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 3151 3152 170522

3678 H 1000
fec:3/4
波束:中国

数据 免费  

中国
170510

3744 H 9505
fec:3/4
波束:中国

数据 免费  

中国
170510

3887 H 8000
fec:3/4
波束:中国

数据 免费  

中国
170510

4016 H 2000
fec:3/4
波束:中国

数据 免费  

中国
170510

4092 H 3785
fec:3/4
波束:中国

数据 免费  

中国
170510

12309 H 3800
fec:3/4
波束:中国

数据 免费  

中国
170510

12395 H 2893
fec:3/4
波束:中国

党员干部远程教育平台 加密  

中国
120419

12501 V 43200
fec:3/4
波束:中国

数据 免费 DVB-S2-8PSK  

中国
120419

12577 V 3000
fec:3/4
波束:中国

数据 免费  

中国
170510

12616 H 2500
fec:3/4

数据 加密  

中国
040323
免费频道
加密频道
测试传送
高清频道
广播节目
数据网络

Copyright © 2000-2017 亚洲卫视中文网 版权所有