132.0°E 越南2号        
接收参数 频道名称 状态 加密方式 VPID APID 语言 频道商/地区 更新日期

11090 V 28800
tp:4  fec:3/4
波束:Ku

HTV 7 免费 MPEG-4 33 32 越南语 VTC

越南
140313
HTV 9 免费 MPEG-4 36 35 越南语 140313
Bac Giang 免费 MPEG-4 596 72 越南语 140313
Binh Dinh 免费 MPEG-4 250 50 越南语 140313
Binh Duong TV1 免费 MPEG-4 612 131 越南语 140313
Binh Duong TV2 免费 MPEG-4 613 132 越南语 140313
Binh Phuoc TV 1 免费 MPEG-4 608 128 越南语 140313
Ca Mau 免费 MPEG-4 601 77 越南语 140313
Dak Lak TV 免费 MPEG-4 595 70 越南语 140313
Dak Nong 免费 MPEG-4 610 84 越南语 140313
Dong Thap TV 免费 MPEG-4 611 256 越南语 140313
KTV 免费 MPEG-4 598 74 140313
Lang Son 免费 MPEG-4 600 76 越南语 140421
Lao Cai TV 免费 MPEG-4 615 64 越南语 140313
Long An 34 TV 免费 MPEG-4 609 145 越南语 140313
Nam Dinh 免费 MPEG-4 599 75 越南语 140313
Quang Nam 免费 MPEG-4 593 66 越南语 140313
Soc Trang 免费 MPEG-4 592 65 越南语 140313
Thua Thien Hue TV 1 免费 MPEG-4 594 69 越南语 140313
Vinh Phuc 免费 MPEG-4 597 73 越南语 140421
Bac Lieu TV 免费 MPEG-4 614 78 越南语 140411
Hai Duong 免费 MPEG-4 616 80 越南语 140516
Tay Ninh 免费 MPEG-4 529 785 越南语 140714
Can Tho 免费 MPEG-4 1681 1682 越南语 151211
Thai Nguyen 2 免费 MPEG-4 624 88 越南语 140830
Ha Tinh 免费 MPEG-4 768 769 越南语 141216
Da Nang 2 免费 MPEG-4 528 572 越南语 151211
HTV 1 免费 MPEG-4 100 87 越南语 161028
HTV 4 免费 MPEG-4 104 103 越南语 161028

11120 V 18000
fec:3/4
波束:Ku

HTV 1 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 211 311 越南语 VTC

越南
161011
HTV 2 加密 Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 212 312 越南语 161011
HTV 3 加密 Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 213 313 越南语 161011
HTV 4 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 214 314 越南语 161011
HTV 9 加密 Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 215 315 越南语 161011
HTV The Thao 加密 Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 216 316 越南语 161011
HTV Phim 加密 Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 217 317 越南语 161011
HTV Thuan Viet 加密 Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 218 318 越南语 161011
HTV Phu Nu 加密 Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 219 319 越南语 161011
HTV Gia Dinh 加密 Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 220 320 越南语 161011
HTV Du Lich Cuos Song 加密 Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 221 321 越南语 161011
HTVC Ca Nhac 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 222 322 越南语 161011
FBNC 加密 Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 223 323 越南语 161011
You TV 加密 Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 224 324 越南语 161011
HTVC+ 加密 Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 225 325 越南语 161011
HTV 7 HD 加密 Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 226 326 越南语 161011
HTV 9 HD 加密 Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 227 327 越南语 161011
THVL1 HD 加密 Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 228 328 越南语 161011
THVL2 HD 加密 Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 229 329 越南语 161011

11173 V 1666
fec:3/4
波束:Ku

Dhamma Media Channel 免费 201 301  

越南
121128

11220 V 30000
fec:3/4
波束:Ku

VTV 5 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1005 1006 越南语 AVG

越南
150214
Fox Sports 2 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1011 1012 英语 150114
VTC 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1015 1016 越南语 150214
Cinemax 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1021 1022 英语 150303
THDT 2 加密 DVB-S2-8PSK MPEG-4 1035 1036 越南语 161124
ANTV 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1051 1052 英语 161123
Qpvn Quoc 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1055 1056 越南语 161124
国家地理 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1061 1063 英语 150114
Quoc Hoi 加密 DVB-S2-8PSK MPEG-4 1065 1066 越南语 161124
Star World 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1071 1072 英语 150114
An Ninh The Giei 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1075 1076 越南语 161124
Animal Planet 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1081 1082 英语 150114
Mov 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1085 1086 越南语 150303
AXN 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1181 1182 英语 150303
VTV 3 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1205 1206 越南语 150825
H1 Th Ha 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1231 1230 越南语 161123
VTV 2 Th Viet Nam 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1271 1272 越南语 150303
HTVC+ 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1275 1276 越南语 150114
VTC 5 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1285 1286 越南语 150114
VTC 6 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1295 1296 越南语 150303
SAM Th 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1381 1380 越南语 161123
Disney Channel 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1401 1402 英语 150303
Disney Junior 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1411 1412 英语 150303
HTV 4 Th Tphcm 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1441 1442 越南语 150114
Cartoon Network 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1541 1542 英语 150303
VTC 14 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1551 1552 越南语 150303
VTV 9 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1631 1632 越南语 150214
CNN 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1641 1642 英语 160701
VTV 1 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1771 1772 越南语 161123
VTV7 - TH Vi?t Nam M 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1791 1792 越南语 161123
HTVC Phe Ne 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1801 1802 越南语 150114
Thit Thiingt 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1821 1822 越南语 150214
HTVC Du Lech 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1841 1842 越南语 150114
Th Nhan Dan 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1911 1912 越南语 161124
VTV la Ning Th 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1961 1962 越南语 150214
VTV 4 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1981 1982 越南语 150214
VTVcab16-Bong Da TV 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2125 2124 越南语 161123
BTV 2 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2521 2522 越南语 150214
QTV 3 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2661 2662 越南语 150214
Nhic Nhi 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2751 2752 越南语 150214
Ca Nhic 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2761 2762 越南语 150214
Nhic Nam Bi 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2931 2932 越南语 160908
Fox Sports HD 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1161 1162 英语 150114
Star Movies HD 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1311 1313 英语 150114
HBO HD 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1321 1323 英语 150114
Star World HD 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1531 1532 英语 150114
Discovery HD 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1701 1702 英语 150114
VTC HD 1 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 4301 4300 越南语 161124
VTV6 HD-Th Vi 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 4311 4310 越南语 161123

11260 V 30000
fec:3/4
波束:Ku

Huong Dan 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 7995 7996 越南语 AVG

越南
161124
HTVC Phim 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1095 1096 越南语 150114
HBO 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2031 2033 英语 160909
Vnews Th Ttxvn 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2041 2042 越南语 161106
HTV9 Th Tphcm 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2091 2092 越南语 150114
Today TV VTC 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2101 2102 越南语 150114
VTV 6 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2121 2122 越南语 150303
Gia Nh Th Tphcm 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2131 2132 越南语 150114
Lets Vit VTC 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2141 2142 越南语 150114
Fox Sports 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2171 2172 英语 150114
Channel V 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2191 2192 英语 150114
HTV 7 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2221 2222 越南语 150303
BTV 1 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2241 2242 越南语 161123
Thun Vit 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2251 2252 越南语 150114
3NTV VTC 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2261 2262 越南语 160830
HTV 3 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2281 2282 150303
Thvl1-Th V 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2291 2290 150114
NCM Th Thao 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2331 2332 越南语 150114
Star Movies 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2341 2343 英语 150303
Phim Hay 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2351 2352 越南语 150114
Viet Teen Nhc Tr 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2371 2372 越南语 161124
Discovery 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2391 2392 英语 150114
VTC 1 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2431 2432 越南语 161124
VTC 3 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2461 2462 越南语 150303
HTV 2 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2491 2492 越南语 150114
Nhc Cach Mang 免费 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2561 2562 越南语 161124
Nhc Tr Tnh 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2571 2572 越南语 160908
Nhc Dan Tc 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2581 2582 越南语 160908
Nhc Tr 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2591 2592 越南语 150114
Nhc C In 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2601 2602 越南语 150114
KTV Th Khnh H 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2651 2652 越南语 150114
DW 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2671 2672 英语 150114
Arirang 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2691 2692 150114
NHK World 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2711 2712 英语 150114
TV 5 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2721 2722 150114
La34 Th Long An 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2731 2732 越南语 150114
ANT Th 免费 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 4221 4220 170101
BTV4 Lmovie 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 4241 4240 150114
Hng Dn Kh 加密 DVB-S2-8PSK MPEG-4 7995 7996 越南语 161124
AXN HD 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2151 2152 英语 150114
VTV 3 HD 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2211 2212 越南语 150825
VTV 1 HD 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2361 2362 越南语 161105
Fashion TV HD 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2421 2422 英语 150114
An Vin HD Vn Ha 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2501 2502 越南语 161124
国家地理 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2511 2512 英语 150825
ANTV HD 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 4231 4232 越南语 161014
Cartoon Network HD 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 4251 4252 英语 160716
Channel V HD 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 4261 4262 英语 160716
Cinemax HD 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 4271 4270 161123
Disney Channel HD 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 4281 4282 英语 160716
HTV Th Thao HD 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 4291 4290 越南语 161123

11300 V 30000
fec:3/4
波束:Ku

QBTV 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 4501 4502 越南语 AVG

越南
161123
O2TV 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 4061 4062 161123
M Channel 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 4081 4082 161123
YEAH 1 TV 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 4091 4092 161123
H PHIM 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 4101 4102 越南语 161123
Phim 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 4111 4112 161123
V FAMILY 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 4121 4122 161123
SAO TV 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 4131 4132 161123
Nam 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1995 1996 越南语 161123
INFO TV M 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 4171 4172 161123
You TV 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 4181 4182 161123
Kid TV 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 4191 4192 161123
HTV Th Thao 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1025 1026 越南语 150801
HTV 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1025 1024 越南语 150803
HTVC Ca 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1185 1184 越南语 150803
iTV-VTC13 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1235 1234 越南语 150803
BBC World News 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1245 1244 越南语 150803
Channel News Asia 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1255 1254 越南语 150803
FBNC 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1265 1264 越南语 150803
VTC 4 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1275 1274 越南语 150803
Qrt-Th 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1345 1344 越南语 150803
VTV Cn Th 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1395 1394 越南语 150803
H Nam 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 1995 1880 越南语 150803
Th Thao TV 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2025 2024 越南语 150803
D Dramas 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2065 2064 越南语 150803
BiBi VTV Cab 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2076 2075 越南语 150801
QTV1 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 3451 3450 越南语 150803
Fashion TV 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 3681 3680 越南语 150803
HY 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 3891 3890 越南语 150803
NTV 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 3901 3900 越南语 150803
TRT 1 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 3911 3910 越南语 150803
Sach 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 3941 3940 越南语 150803
TBTV Th Thai 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 4201 4202 越南语 161012
Style TV HD 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 4071 4072 161123
Thu Nghiem 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 3995 3996 越南语 161230
Echannel HD 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 4151 4152 161123
HAYTV HD 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 4161 4162 161123
VTC 3 HD 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2135 2134 越南语 150402
Thuan Viet HD 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 4001 4002 越南语 161012
HTV7 HD 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 4011 4012 越南语 161012
HTV9 HD 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 4021 4022 越南语 161012
HTVC Phim HD 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 4031 4032 越南语 161012
NCM HD 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 4041 4042 越南语 161012
Quoc Hoi HD 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 4211 4212 越南语 161124
VTV 9 HD 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 4321 4322 越南语 161012
VTVcab1-Giai Tri TV HD 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 4331 4332 越南语 161012

11455 V 4000
tp:6E  fec:3/4
波束:Ku

Tuyen Quang 免费 MPEG-4 201 301 越南语  

越南
121128
免费频道
加密频道
测试传送
高清频道
广播节目
数据网络

Copyright © 2000-2017 亚洲卫视中文网 版权所有