154.0°E 日本通信2B号      场强图  
接收参数 频道名称 状态 加密方式 VPID APID 语言 频道商/地区 更新日期

3936 V 3333
fec:3/4
波束:亚洲

JCSAT 2A(测试) 免费 257 260  

日本
051018

12437 H 3095
fec:3/4
波束:日本

JCSAT 2A(测试) 免费 32 33  

日本
100729

12660 V 21096
fec:3/4
波束:日本

JCSAT 2A(测试) 免费 5378 5379  

日本
100710
Cs 261 免费 120708
Cs 271 免费 120708
Cs 301 免费 120708
Cs 309 免费 120708
Cs 319 免费 120708
免费频道
加密频道
测试传送
高清频道
广播节目
数据网络

Copyright © 2000-2017 亚洲卫视中文网 版权所有