70.5°E 欧星70B号      场强图  
接收参数 频道名称 状态 加密方式 VPID APID 语言 频道商/地区 更新日期

11211 H 5110
tp:C1  fec:1/2
波束:宽阔

MTA(国际) 免费 2354 2355 英语  

英国
150103

11222 H 12000
tp:C1  fec:2/3
波束:宽阔

MTA 1 HD 免费 DVB-S2-QPSK MPEG-4 2354 2355 英语  

170726
Nautical Channel HD 免费 DVB-S2-QPSK MPEG-4 2874 2894 171127

12528 V 2220
fec:2/3
波束:宽阔

Arezo TV 免费 DVB-S2-QPSK MPEG-4 257 258 阿富汗语  

171105

12540 V 2220
fec:3/4
波束:宽阔

Ad 加密 2000 36  

171031
免费频道
加密频道
测试传送
高清频道
广播节目
数据网络

Copyright © 2000-2017 亚洲卫视中文网 版权所有