88.0°E 中新2号      场强图  
接收参数 频道名称 状态 加密方式 VPID APID 语言 频道商/地区 更新日期

3590 H 36000
tp:C5B  fec:5/6
波束:亚洲

三立国际 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 3261 3262 汉语 中华电信

台湾
171107
三立台湾 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 3211 3212 汉语 171107
三立都会 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 3221 3222 汉语 171107
三立新闻 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 3231 3232 汉语 171107
i News 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 3241 3242 汉语 180112
MTV(台湾) 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 3251 3252 汉语 171107

3629 H 24700
tp:C6B  fec:3/4
波束:C

TVBS 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 160 80 汉语 TVBS

台湾
161003
TVBS-新闻 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 161 84 汉语 161003
TVBS-欢乐 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 162 88 汉语 161003
TVBS-亚洲 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 163 92 汉语 161003
TVBS(传送) 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 164 96 汉语 161003
TVBS-新闻 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 176 512 汉语 161003
Q-Tone 免费 112 140225

3632 V 30000
tp:C6A  fec:3/4
波束:亚洲

纬来电影 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2576 2577 汉语 中华电信

台湾
160404
纬来戏剧 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2608 2609 汉语 160404
纬来综合 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2624 2625 汉语 160404
纬来育乐 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2656 2657 汉语 160404
纬来日本 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2752 2753 日语 161128
纬来戏剧 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2768 2769 汉语 171227
纬来体育 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 2800 2801 汉语 161128

3671 H 9250
tp:C7B  fec:3/4
波束:C

佛卫慈悲 免费 44 45 汉语 中华电信

台湾
071116
生命电视 免费 40 41 汉语 110830
Ch 3(测试) 免费 36 37 151121
Ch 4(测试) 免费 32 130 170913
NER Taipei FM 101.7 免费 81 汉语 090120
NER Taipei AM 1494 免费 97 汉语 090120

11023 V 1234
fec:3/4
波束:Ku

Arezo TV 免费 MPEG-4 49 51  

阿富汗
170124

11633 H 30000
fec:5/6
波束:Ku

国会 1 免费 DVB-S2-QPSK MPEG-4 5041 5042 汉语  

台湾
170203
国会 2 免费 DVB-S2-QPSK MPEG-4 5051 5052 汉语 170203
原住民 免费 DVB-S2-QPSK MPEG-4 2051 2052 汉语 170718
公视一台 免费 Conax DVB-S2-QPSK 2001 2002 汉语 120119
公视二台 免费 Conax DVB-S2-QPSK 2011 2012 汉语 160706
公视三台 免费 Conax DVB-S2-QPSK 2021 2022 汉语 160706
客家卫视 免费 Conax DVB-S2-QPSK 2031 2032 汉语 160706
公视(4K) 免费 DVB-S2-QPSK HEVC/UHD 汉语 170718
华视 免费 Conax DVB-S2-QPSK 5011 5012 汉语 151001
华视教育文化 免费 Conax DVB-S2-QPSK 5021 5022 汉语 170203
华视新闻资讯 免费 Conax DVB-S2-QPSK 5031 5032 汉语 170203

11668 H 30000
fec:5/6
波束:Ku

中视经典 免费 Conax DVB-S2-QPSK 1021 1022 汉语  

台湾
161018
中视菁采 免费 DVB-S2-QPSK MPEG-4 1031 1032 汉语 160215
民视 免费 DVB-S2-QPSK 3001 3002 汉语 121029
民视第一 免费 DVB-S2-QPSK 3011 3012 汉语 170901
民视新闻 免费 DVB-S2-QPSK 3021 3022 汉语 121029
台视财经 免费 DVB-S2-QPSK 4021 4022 汉语 141229
台视综合 免费 DVB-S2-QPSK 4031 4032 汉语 141229
中视 免费 Conax DVB-S2-QPSK MPEG-4 1001 1002 汉语 161018
中视新闻 免费 Conax DVB-S2-QPSK MPEG-4 1011 1012 汉语 170731
民视台湾 免费 DVB-S2-QPSK MPEG-4 3041 3042 汉语 161107
台视 免费 DVB-S2-QPSK MPEG-4 4001 4002 汉语 141229
台视新闻 免费 DVB-S2-QPSK MPEG-4 4011 4012 汉语 161221
民视资料 免费 130514

12425 H 7400
fec:3/4
波束:KU

数据 免费  

120701

12525 H 9620
fec:5/6
波束:Ku

纬来体育(传送) 免费 308 256  

台湾
110807

12611 H 9500
fec:3/4
波束:KU

Lemar 免费 65 66  

140413

12702 H 20000
fec:3/4
波束:Ku

好消息电视 免费 7696 7697 汉语 中华电信

台湾
120607
佛卫慈悲 免费 7712 7713 汉语 120607
大爱一台 免费 7728 7729 汉语 120607
生命电视 免费 7744 7745 汉语 120607
纬来体育 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 776 777 汉语 170718
纬来育乐 加密 Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 792 793 汉语 170718
测试 免费 7824 7825 120607

12722 H 9620
fec:5/6
波束:KU

纬来体育(传送) 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 256 257 汉语  

台湾
140312

12728 V 9620
fec:5/6
波束:Ku

纬来体育(传送) 免费 MPEG-4 101 256  

台湾
120706
免费频道
加密频道
测试传送
高清频道
广播节目
数据网络

Copyright © 2000-2018 亚洲卫视中文网 版权所有