90.0E 401      ǿͼ  
ղ Ƶ ״̬ ܷʽ VPID APID Ƶ/

3582 L 2850
tp:2A  fec:3/4
:˹

Rossiya 1 Chita BISS 308 256  

˹
140611
Radio Mayak BISS 257 140611

3588 L 4285
tp:2A  fec:3/4
:C

Nord TV 308 256  

˹
140611
Nord FM 257 140611

3594 L 2850
tp:2A  fec:3/4
:C

GTRK Bira BISS 308 256  

˹
160411

3600 L 5925
tp:2A  fec:3/4
:C

Telekanal Spas 36 35  

˹
150623
TV Centr Ural 33 32 150809

3603 R 3300
tp:3  fec:3/4
:Russia C

Perviy Oblastnoy 308 256  

˹
150315
Radio Dacha 257 150315

3605 L 2626
tp:2A  fec:3/4
:C

CNL Sibir 4194 4195  

˹
140611

3618 L 3038
tp:2A  fec:3/4
:Russia C

TV Centr() 101 102  

˹
150619

3645 L 28000
tp:3A  fec:3/4
:Russia C

Telekanal Zvezda(+7h) 101 102 Gazprom Space Systems

˹
150125
Telekanal Zvezda(+2h) 201 202 150125
NTV(+7h) 301 302 150125
TNT(+7h) 401 402 150125
Raz TV 601 602 150731
Match TV BISS 701 702 170117
Ru TV 801 802 150125
TV Mall 901 902 150125
Shopping Live 34 33 150125
Shop & Show 39 38 150620
Echo Moskva 1001 150125
Detskoe Radio Regiony 36 150228

3675 L 17500
tp:3A  fec:2/3
:Russia C

TV Centr Dal'nii Vostok 513 514 Gazprom Space Systems

˹
150125
Pyatnitsa!(+4h) 769 770 150125
Radost Moya 1025 1026 150125
TV 3(+7h) 1281 1285 150125
Perviy Obrazovatelniy 33 34 170721
Avtoradio Belogorsk 102 150424
Family Radio Russia 1313 150424
Radio Rossii 1361 150424
Vesti FM 1537 150424
Sputnik International 121 Ӣ 150424
Radio Radonezh 122 150424
Sputnik FM 123 150424
Radio Radonezh 5306 150424

3819 L 13333
tp:5A  fec:3/4
:C

@ Gazprom Space Systems Internet NetService

˹
140611

3898 L 1724
tp:6A  fec:3/4
:Russia C

Studiya Fakt 308 256  

˹
150502

3908 L 2850
tp:6A  fec:3/4
:Russia C

GTRK Dalnevostochnaya 308 256  

˹
150315
Radio Rossii Khabarovsk 257 150315

3918 L 3000
tp:6A  fec:3/4
:Russia C

GTRK Altai BISS 308 257  

˹
150125
Radio Rossii BISS 257 150125

3924 L 2850
tp:6A  fec:3/4
:Russia C

Rossiya 1 Tver BISS 308 256  

˹
150125
Radio Tver BISS 4112 150307

3969 L 22222
tp:6A  fec:3/4
:Russia C

TV 3 Russia(+2h) 36 35  

˹
170413
Pyatnica!(+7h) 33 32 170413
TNT 4(+7h) 39 38 170413
Shop 24 49 41 170413
TV Zvezda(+4h) 3701 3702 170413

4026 L 14990
tp:8A  fec:3/5
:Russia C

Perviy kanal (+6h) T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1111 1112  

˹
161125
Rossiya 1 (+6h) T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1121 1122 161125
Rossiya 2 T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1131 1132 161125
NTV (+7h) T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1141 1142 161125
5 Kanal (+7h) T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1151 1152 161125
Rossiya K (+7h) T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1161 1162 161125
Rossiya 24 T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1171 1172 161125
Karusel (+7h) T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1181 1182 161125
OTR T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1191 1192 161125
TV Centr Dal'nii Vostok T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1211 1212 161125
Vesti FM 2111 161125
Radio Mayak 2121 161125
Radio Rossii 2131 161125

4046 L 15284
tp:8A  fec:3/4
:Russia C

REN TV(+7h) T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 2011 2012  

˹
150701
Telekanal Spas T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 2021 2022 150701
STS(+7h) T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 2031 2032 150701
Domashniy(+7h) T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 2041 2042 150701
TV 3 Russia(+7h) T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 2051 2052 150701
Pyatnica!(+7h) T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 2061 2062 160118
Telekanal Zvezda(+7h) T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 2071 2072 150701
Mir(+3h) T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 2081 2082 150701
TNT(+7h) T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 2091 2092 150701
Muz TV T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 2101 2102 150701

4103 R 14990
tp:9  fec:3/4
:Russia C

Rossiya 1 (+7h) T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1010 1011  

˹
150701
Rossiya 1 T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1021 1022 150701
Rossiya 2 T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1031 1032 150701
NTV (+7h) T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1041 1042 150701
5 Kanal (+7h) T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1051 1052 150701
Rossiya K (+7h) T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1061 1062 150701
Rossiya 24 T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1071 1072 150701
Karusel (+7h) T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1081 1082 150701
OTR T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1091 1092 150701
TV Centr Dal'nii Vostok T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1101 1102 150701
Vesti FM 1111 150701
Radio Mayak 1122 150701
Radio Rossii 1132 150701

4124 L 14990
tp:9A  fec:3/4
:Russia C

Perviy kanal T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1011 1012  

˹
150701
Rossiya 1 T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1021 1022 150701
Rossiya 2 T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1031 1032 150701
NTV T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1041 1042 150701
5 Kanal T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1051 1052 150701
Rossiya K T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1061 1062 150701
Rossiya 24 T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1071 1072 150701
Karusel T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1081 1082 150701
OTR T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1091 1092 150701
TV Centr Ural T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1101 1102 150701
Vesti FM 1111 150701
Radio Mayak 1122 150701
Radio Rossii 1132 150701

4126 R 15284
tp:9  fec:3/4
:Russia C

REN TV (+4h) T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 2011 2012  

˹
150701
Telekanal Spas T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 2021 2022 150701
STS (+4h) T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 2031 2032 150701
Domashniy (+4h) T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 2041 2042 150701
TV 3 T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 2051 2052 150701
Sport Plus (Russia) T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 2061 2062 150701
Telekanal Zvezda (+4h) T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 2071 2072 150701
Mir (+4h) T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 2081 2082 150701
TNT (+4h) T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 2091 2092 150701
Muz TV T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 2101 2102 150701

4144 L 15284
tp:9A  fec:3/4
:Russia C

REN TV T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 2011 2012  

˹
150701
Telekanal Spas T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 2021 2022 150701
STS T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 2031 2032 150701
Domashniy T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 2041 2042 150701
TV 3 T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 2051 2052 150701
Pyatnica! T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 2061 2062 160118
Telekanal Zvezda T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 2071 2072 150701
Mir T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 2081 2082 150701
TNT T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 2091 2092 150701
Muz TV T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 2101 2102 150701

4154 R 14990
tp:9  fec:3/4
:Russia C

Perviy kanal (+4h) T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1011 1012  

˹
150701
Rossiya 1 (+4h) T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1021 1022 150701
Rossiya 2 T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1031 1032 150701
NTV T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1041 1042 150701
5 Kanal T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1051 1052 150701
Rossiya K T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1061 1062 150701
Rossiya 24 T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1071 1072 150701
Karusel T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1081 1082 150701
OTR T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1091 1092 150701
TV Centr Ural T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1101 1102 150701
Vesti FM T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1111 150701
Radio Mayak T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1122 150701
Radio Rossii T2-MI DVB-S2-8PSK MPEG-4 1132 150701

10972 H 11200
fec:3/4
:Ku

TRT Avaz 37 36 RuSat

160718
TRT Diyanet 40 39 160718
TRT Çocuk 33 32 160718
TRT Turk 44 43 160718
SonLife Broadcasting Network 2015 3015 Ӣ 140610
TRT Trk 1017 140610
TRT FM 915 140610
Radio 7 289 140623
Retro FM 273 140623
Europa Plus 258 140623
Radio Sport 305 140623

11240 V 2740
fec:3/4
:Northern

RZHD-TV DVB-S2-8PSK MPEG-4 256 258  

˹
151130

11265 H 30000
fec:3/4
:Northern

Music Boxsia DVB-S2-8PSK MPEG-4 43 42  

˹
161109
Russian Music Box DVB-S2-8PSK MPEG-4 40 39 160318
Shop 24 DVB-S2-8PSK MPEG-4 48 34 161109
Muz Soyuz DVB-S2-8PSK MPEG-4 59 49 161109
Muz TV DVB-S2-8PSK MPEG-4 57 56 161109
Kanal Disney(+7h) BISS DVB-S2-8PSK MPEG-4 62 61 161109
U-TV(+7h) DVB-S2-8PSK MPEG-4 65 64 161109
Humor Box DVB-S2-8PSK MPEG-4 74 73 161109
STS(+7h) BISS DVB-S2-8PSK MPEG-4 78 76 161109
Telekanal Che(+7h) BISS DVB-S2-8PSK MPEG-4 81 80 161109
Home(+7h) BISS DVB-S2-8PSK MPEG-4 85 83 170305
Raz TV DVB-S2-8PSK MPEG-4 89 88 170726
Shanson TV DVB-S2-8PSK MPEG-4 92 91 161109
8 Kanalsia DVB-S2-8PSK MPEG-4 98 97 161109
REN TV(+7h) DVB-S2-8PSK MPEG-4 204 404 160318
STS Love(+7h) DVB-S2-8PSK MPEG-4 34 33 161109

11305 V 30000
fec:3/4
:Northern

8 Kanal 5069 5071  

˹
170204
RT English 5061 5062 Ӣ 151104

11385 H 30000
tp:17A  fec:3/4
:˹

THT Music DVB-S2-8PSK MPEG-4 33 32 Gazprom Space Systems

˹
161109
TNT 4(+4) DVB-S2-8PSK MPEG-4 43 41 161109
TNT(+2) DVB-S2-8PSK MPEG-4 50 48 150725
Telekanal 2x2(+5h) DVB-S2-8PSK MPEG-4 39 38 151208
Home(+4) BISS DVB-S2-8PSK MPEG-4 52 47 161109
Telekanal Che(+4h) BISS DVB-S2-8PSK MPEG-4 56 54 160226
STS(+4h) BISS DVB-S2-8PSK MPEG-4 60 59 161109
Izvestiya TV BISS DVB-S2-8PSK MPEG-4 101 102 171031
Super(+4h) BISS DVB-S2-8PSK MPEG-4 201 202 180204
Test 4 BISS DVB-S2-8PSK MPEG-4 401 402 161109
Test 6 BISS DVB-S2-8PSK MPEG-4 601 602 161109

11471 V 11160
tp:4  fec:2/3
:Northern

1 Kanal DVB-S2-8PSK MPEG-4 101 103  

˹
170509
5 Kanal(+2h) DVB-S2-8PSK MPEG-4 105 106 160113
Rossia 24 DVB-S2-8PSK MPEG-4 108 109 160113
Rossia 1 DVB-S2-8PSK MPEG-4 502 503 160421
Ugra TV DVB-S2-8PSK MPEG-4 902 903 160113
NTV((+2h) DVB-S2-8PSK MPEG-4 2101 2102 160215
Match! DVB-S2-8PSK MPEG-4 2903 2904 160113
Rossiya K(+2h) DVB-S2-8PSK MPEG-4 4501 4503 170305
Radio Ugra 903 160214

11481 H 4027
tp:4  fec:7/8
:Northern

Millet 101 201  

˹
170814

11487 V 11850
tp:4  fec:3/4
:Northern

Tazovsky DVB-S2-8PSK MPEG-4 240 241  

˹
170912
Aksarka DVB-S2-8PSK MPEG-4 243 244 170912
Yar Sale DVB-S2-8PSK MPEG-4 246 247 170912
Mujy TV DVB-S2-8PSK MPEG-4 249 250 170912
Nadym DVB-S2-8PSK MPEG-4 251 252 170912
Krasnoselkup DVB-S2-8PSK MPEG-4 254 255 170912
Tarko Sale DVB-S2-8PSK MPEG-4 209 210 170912
Salekhard DVB-S2-8PSK MPEG-4 212 213 170912

11504 H 2080
tp:4A  fec:3/4
:Northern

Perviy Oblastnoy Amur 525 526  

˹
150201

11565 V 1980
fec:3/4
:Ku

Fakt Studio TV 308 256  

˹
151102

11647 V 2170
tp:6A  fec:3/4
:Northern 1

OTV Primorje 4194 4195  

˹
140612

11667 V 11630
tp:6  fec:5/6
:Ku

Raduga Internet RuSat

˹
140611
Komsomolskaya Pravda 4102 140611
Radio Teos 4104 140611
Silver Rain 4106 140611
Nashe Radio 4108 140611

11668 H 14400
tp:6A  fec:5/6
:Northern 1

Business 24 TV DVB-S2-8PSK 2003 3003  

˹
141006
Angel TV(˹) DVB-S2-8PSK 2005 3005 141006
SBN TV DVB-S2-8PSK 2008 3008 Ӣ 141006
TBN Russia DVB-S2-8PSK 2013 3013 141006
The Word Network DVB-S2-8PSK 2014 3014 Ӣ 141006
IBB Asian Radio 3050 141006

11674 V 7800
tp:6  fec:5/6
:Northern 2

Radio Teos 4104  

˹
171217
Serebryany Dozhd 4106 171217

12504 V 2020
tp:6A  fec:3/4
:Northern 1

Dozhd TV DVB-S2-8PSK 271 272  

˹
150406

12718 V 27500
tp:9  fec:3/4
:Ku

TNT(+4h) MPEG-4 770 771 Gazprom Space Systems

˹
151022
Rossiya 24 901 902 151022
NTV(+4h) 4907 4908 151022
Juvelirochka 5801 5802 151211
Atameken Business Channel 37 36 170504
REN TV() 205 405 160605
Test 33 32 180117
Test 41 40 180117
Ƶ
Ƶ
Դ
Ƶ
㲥Ŀ

Copyright © 2000-2018 Ȩ