98.0°E 中星11号      场强图  
接收参数 频道名称 状态 加密方式 VPID APID 语言 频道商/地区 更新日期

12500 V 43200
fec:3/5
波束:Ku

Ninmedia(宣传) 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 601 80 印尼语 NinMedia

印尼
170420
SMI 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 602 90 印尼语 170420
Klik Music 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 603 100 170420
Metro TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 604 110 印尼语 170420
I News 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 606 130 印尼语 170420
TV One 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 607 140 印尼语 170420
TV BMW 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 608 150 印尼语 170420
Indosiar 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 609 160 印尼语 170420
DC 7 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 610 170 韩语 170420
Trans TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 611 180 印尼语 170420
SCTV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 614 210 印尼语 170420
Saluran Film 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 614 210 印尼语 170420
Al Jazeera(英语) 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 615 220 英语 170420
ANTV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 616 230 印尼语 170420
Kitanesia 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 617 240 170420
Zing Channel 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 618 250 印尼语 170420
Otomoto Channel 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 619 260 印尼语 170420
Creative Channel 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 620 270 印尼语 170420
Trans7 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 621 280 印尼语 170420
Press TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 622 290 印尼语 170420
Kompas TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 623 300 印尼语 170420
Nabawi TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 624 310 英语 170420
DMI Channel 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 625 320 印尼语 170420
Quran TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 626 330 印尼语 170420
TV MU 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 629 360 印尼语 170420
Net TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 630 370 印尼语 170420
Inspira TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 631 380 170420
TVRI 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 632 390 170420
NHK World 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 633 400 170420
澳门莲花 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 634 410 170420
Rajawali TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 635 420 170420
MB Channel 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 636 430 170420
Prambors 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 637 440 印尼语 170420
U Channel 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 638 450 170420
Hi Indo 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 639 460 170420
Nusantara TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 640 470 170420
Tabalong TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 641 480 印尼语 170420
Jak TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 643 500 170420
Saluran Film 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 644 510 170420
Avava Diamond 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 645 520 170420
TV Desa 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 646 530 170420
Tribrata 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 647 540 170420
FTV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 648 550 170420
Rusia Today 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 649 560 英语 170420
阳光卫视 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 650 570 英语 170420
Rekaman 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 651 580 170420
JTV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 652 590 印尼语 170420
Kitanesia 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 50 240 170420
Iqraa Channel 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 627 340 印尼语 170420
NU Channel 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 628 印尼语 170407
免费频道
加密频道
测试传送
高清频道
广播节目
数据网络

Copyright © 2000-2017 亚洲卫视中文网 版权所有