98.0°E 中星11号        
接收参数 频道名称 状态 加密方式 VPID APID 语言 频道商/地区 更新日期

12500 V 43200
fec:3/5
波束:Ku

Ninmedia(电视宣传) 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 601 80 印尼语 NinMedia

印尼
160729
SMI 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 602 90 印尼语 160729
Swarna FMTV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 603 100 160729
Metro TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 604 110 印尼语 151216
Berita Satu 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 606 130 印尼语 160113
TV One 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 607 140 印尼语 151216
TV BMW 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 608 150 印尼语 160113
RCTI 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 609 160 印尼语 160421
DC 7 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 610 170 韩语 161124
Net TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 611 180 印尼语 151216
Indosiar 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 612 190 印尼语 151216
Saluran Film 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 614 210 印尼语 151223
DMC TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 615 220 印尼语 160214
ANTV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 616 230 印尼语 151216
SCTV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 618 250 印尼语 151216
Otomoto Channel 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 619 260 印尼语 160729
Ule Sport 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 620 270 印尼语 160914
Trans7 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 621 280 印尼语 151216
Dubai Sport 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 622 290 印尼语 160811
Kompas TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 623 300 印尼语 160421
Nabawi TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 624 310 英语 160904
DMI Channel 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 625 320 印尼语 160214
Quran TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 626 330 印尼语 160113
Jak TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 629 360 印尼语 160421
Trans TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 630 370 印尼语 160421
Inspira TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 631 380 160729
TVRI 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 632 390 160421
Sat Play 加密 DVB-S2-8PSK MPEG-4 633 400 160921
Global TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 634 410 160421
Rajawali TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 635 420 160421
EuroNews 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 636 430 160905
Prambors 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 637 440 印尼语 160729
i TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 638 450 160904
Hi Indo 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 639 460 汉语 160729
Nusantara TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 640 470 160729
Tabalong TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 641 480 印尼语 160921
Ruai TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 642 490 160729
FUEL TV(测试) 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 643 500 160809
JTV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 644 510 160921
Rodia 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 645 520 160921
TVRI Test 加密 DVB-S2-8PSK MPEG-4 646 530 160921
Kitanesia 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 50 240 160904
Iqraa Channel 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 627 340 印尼语 160921
NU Channel 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 628 8191 印尼语 160729
K-Drama 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 647 540 160826
Yuhu Radio 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 648 550 160729
免费频道
加密频道
测试传送
高清频道
广播节目
数据网络

Copyright © 2000-2016 亚洲卫视中文网 版权所有