98.0°E 中星11号      场强图  
接收参数 频道名称 状态 加密方式 VPID APID 语言 频道商/地区 更新日期

12500 V 43200
fec:3/5
波束:Ku

Ninmedia(宣传) 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 601 80 印尼语 NinMedia

印尼
170930
SMI 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 602 90 印尼语 170930
Klik Music 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 603 100 印尼语 170930
Metro TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 604 110 印尼语 170930
Salingsapa 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 606 130 印尼语 170930
TV One 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 607 140 印尼语 170930
SFI 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 608 150 印尼语 170930
Indosiar 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 609 160 印尼语 170930
Maleo Channel 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 610 170 韩语 180210
Net TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 611 180 印尼语 180108
Tribrata TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 612 190 印尼语 171026
SCTV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 614 210 印尼语 170930
NU Channel 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 615 220 英语 170930
ANTV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 616 230 印尼语 170930
Kitanesia 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 617 240 170930
9 Net 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 618 250 印尼语 170930
Tabalong TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 619 260 印尼语 170930
Duta TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 620 270 印尼语 170930
Trans7 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 621 280 印尼语 170930
Fakta TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 622 290 印尼语 170930
Kompas TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 623 300 印尼语 170930
Arek TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 624 310 英语 180108
DMI Channel 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 625 320 印尼语 170930
Quran TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 626 330 印尼语 170930
Rodja TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 627 340 印尼语 170930
TVRI 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 628 350 印尼语 170930
TV Desa 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 629 360 印尼语 170930
Trans TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 630 370 印尼语 180108
Inspira TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 631 380 印尼语 170930
RTV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 632 390 印尼语 170930
Inews 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 633 400 印尼语 170930
Ladies Channel 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 634 410 印尼语 170930
BMW TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 635 420 印尼语 170930
DC7 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 636 430 印尼语 180210
Gemilang TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 637 440 印尼语 180107
Diamond Kids 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 638 450 印尼语 180107
Avava Bolywood 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 639 460 印尼语 170930
Black Diamond 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 640 470 印尼语 170930
Global TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 642 490 印尼语 170930
Gold Diamond 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 641 480 印尼语 170930
RCTI 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 643 500 印尼语 170930
MNC TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 644 510 印尼语 170930
Diamond TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 645 520 印尼语 170930
红钻卫视 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 646 530 印尼语 170930
Avava Diamond 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 647 540 印尼语 170930
Nin Radio 加密 DVB-S2-8PSK MPEG-4 51 170420
Yuhu Radio 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 33 170407

12560 V 45000
fec:3/4
波束:印尼

Sky LBS(宣传) 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 700 300 Sky LBS TV

印尼
171018
Antara TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 705 305 171018
Aljazeera(英语) 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 710 310 英语 171018
CCTV-4(亚洲) 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 715 315 汉语 171018
Channel News(亚洲) 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 720 320 英语 171018
Euro News(英语) 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 725 325 英语 171018
France 24(英语) 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 730 330 英语 180222
NHK World TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 735 335 英语 171018
DW(英语) 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 740 340 英语 171018
Arirang World 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 745 345 韩语 171018
TV 5 Monde 加密 StarGuide DVB-S2-8PSK MPEG-4 760 360 法语 171018
TV Edukasi 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 765 365 英语 171018
Fashion TV(亚洲) 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 780 380 171227
My Kids 加密 DVB-S2-8PSK MPEG-4 785 385 180210
My Cinema 加密 DVB-S2-8PSK MPEG-4 790 390 171022
My Cinema Asia 加密 DVB-S2-8PSK MPEG-4 795 395 171018
My Family 加密 DVB-S2-8PSK MPEG-4 800 400 171018
Lejel Home Shopping 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 830 430 171018
K-Drama 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 835 435 180112
Fox Crime 加密 DVB-S2-8PSK MPEG-4 845 445 171018
Fox Life 加密 DVB-S2-8PSK MPEG-4 850 450 171018
FX 加密 DVB-S2-8PSK MPEG-4 855 455 171018
Fox Movies(亚洲) 加密 ABV DVB-S2-8PSK MPEG-4 860 460 英语 171029
Fox Action Movies 加密 ABV DVB-S2-8PSK MPEG-4 865 465 英语 171029
卫视中文电影 加密 DVB-S2-8PSK MPEG-4 870 470 171103
Fox Family Movies 加密 DVB-S2-8PSK MPEG-4 875 475 171103
Channel V(中国) 加密 DVB-S2-8PSK MPEG-4 880 480 180210
国家地理 加密 DVB-S2-8PSK MPEG-4 885 485 171018
国家地理悠人 加密 DVB-S2-8PSK MPEG-4 890 490 171018
国家地理野生 加密 DVB-S2-8PSK MPEG-4 895 495 171018
卫视中文台 加密 DVB-S2-8PSK MPEG-4 900 500 171018
卫视卡式台 加密 DVB-S2-8PSK MPEG-4 905 205 180210
Fox Sport 加密 DVB-S2-8PSK MPEG-4 910 510 171103
Fox Sports 2(亚洲) 加密 ABV DVB-S2-8PSK MPEG-4 915 515 171029
Fox Sport 3 加密 DVB-S2-8PSK MPEG-4 920 520 171103
Australia Plus TV(测试) 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 750 350 180210
NetViet(测试) 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 755 355 180210
Universitas Terbuka TV 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 770 370 180210
Fashion One(亚洲) 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 775 375 171018
Korer Entertaiment(测试) 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 805 405 171018
Fashion Korea(测试) 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 810 410 171018
SBS 1(测试) 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 815 415 171018
SBS 2 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 820 420 印尼语 171018
JungChul(测试) 免费 DVB-S2-8PSK MPEG-4 825 425 韩语 180112
Fox HD 加密 DVB-S2-8PSK MPEG-4 840 440 180112
免费频道
加密频道
测试传送
高清频道
广播节目
数据网络

Copyright © 2000-2018 亚洲卫视中文网 版权所有